เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559